Học phí và Ưu đãi năm học 2019-2020

Chương trình ưu đãi áp dụng từ 05/08/2019 đến 15/09/2019Chương trình ưu đãi tại TFS


1. HỌC SINH HIỆN TẠI ĐÓNG HỌC PHÍ TRƯỚC NGÀY 15/09/2019
2. HỌC SINH MỚI NHẬP HỌC CHÍNH THỨC TRƯỚC NGÀY 15/09/2019
3. QUÝ PHỤ HUYNH GIỚI THIỆU HỌC SINH MỚI
4. LƯU Ý:
+ Áp dụng mức ưu đãi cao nhất, không cộng dồn các ưu đãi
+ Áp dụng khi đóng học phí 3 tháng trở lên

Học phí và phí ăn

Phí khác và chăm sóc ngoài giờ

Download Download học phí chi tiết

ĐĂNG KÝ THAM QUAN